Партньори

ПАРТНЬОРИ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЧЕК В ОБЛАСТТА НА ДЕЙНОСТТА „ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ”:

А/   Медицински център МЕДИЧЕК организира и провежда годишните профилактични медицински прегледи на работещи в различни фирми и браншове не само в филиала в гр. София, но и чрез мобилните си екипи – в цялата страна.
• Договарянето на ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ние осъществяваме  директно с работодателите. Това е най-прекия път за стиковане на желанията на клиентите с условията на центъра.

Б/  Медицински център МЕДИЧЕК организира и провежда медицински прегледи на застраховани служители на фирми, които имат ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА С ВКЛЮЧЕНА ПРОФИЛАКТИКА.
• Наши партньори в тази област са:
• „ДЗИ – Животозастраховане”
• ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
• Обединен здравно-осигурителен фонд /ОЗОФ/ „ДОВЕРИЕ”
• „Застрахователно акционерно дружество БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС”
• „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ”
• ЗАД „Алианц България“
• Застраховатална компания Аксиом
• „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД

В/  Медицински център МЕДИЧЕК организира и провежда ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ГОДИШНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ на работещите, с цел оценка на  влиянието на рисковите фактори на работната среда върху  здравето и безопасността им, които са в съответствие с изискванията на  Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и всички нормативни документи.
• ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА се възлага от Службите по трудова медицина.
• В тази връзка МЦ Медичек си партнира със СТМ не само от София

С/  Медицински център МЕДИЧЕК притежава собствена СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „МЕДИЧЕК-ХИПОКРАТ” ЕООД. Чрез обединяване усилията на двете дружества, ние формираме МЕДИЦИНСКА ГРУПА МЕДИЧЕК, с която осигуряваме комплексно обслужване на работодателите с трудова медицина и профилактични прегледи за техните служители.

ПАРТНЬОРИ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЧЕК В ОБЛАСТТА НА ДЕЙНОСТТА „ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”:

Медицински център МЕДИЧЕК  оказва доболнична медицинска помощ на своите пациенти в своята специализирана медицинска база в гр. София, находящи се:
• на ул. Михаил Тенев № 6 Б – /в близост до бул. „Цариградско шосе”/
А/   За оказаните медицински услуги по доболнична помощ, които са заплатени от нашите пациенти, МЦ Медичек може да издаде персонална фактура с цел оправдаване на разходите.

 • Б/   Въз основа на рамково партньорство по доболнична помощ, МЦ Медичек обслужва застраховани лица срещу представена застрахователна карта с валидно покритие.
  • Нашите партньори в областта на доболничната медицинка помощ са:
  • „ДЗИ – Животозастраховане”
  • ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
  • Обединен здравно-осигурителен фонд /ОЗОФ/ „ДОВЕРИЕ”
  • „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ”
  • ЗАД „Алианц България“
  • Застраховатална компания Аксиом
  • „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
 • „Застрахователно акционерно дружество БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС”